โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ขออนุญาติสอบถาม API Key ครับ


(Ai Tee Cockroach) #1

API Key ใน ขั้นตอนตั้งค่า API Key ในกรณี ข้อมูลใน lazada ไม่มี Key ให้เรานี้ เราต้องไปตั้งค่า หรือ ขอใน lazada ได้ที่ไหน


(Gibtr Kwon) #2

https://www.trcloud.co/tips-item.php?id=296&title=การเชื่อมต่อ%20Lazada%20กับ%20TRCLOUD

ลองศึกษาดูคะ กดตามดูคู่มือ