โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ต้องการให้.510.. มีsubaccount.เหมือน.430

pro-edition
enterprise-edition

(Gibtr Kwon) #1

!


(Mameaw) #2

ใช้วิธีการสร้างหมวดบัญชีค่ะ

วิธีทำดังนี้
1.เข้าการบัญชีและผังบัญชี ในวงกลมที่ 1 และ 2 เลือก หมวดบัญชี ในวงกลมที่ 3
จากนั้นใส่หมวดบัญชีในช่องที่ 4 และกด Import ในวงกลมที่ 5 ตามภาพด้านล่างเป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างหมวดบัญชี

วิธีการนำหมวดบัญชี มาใส่ ในผังบัญชี
1.เลือกผังบัญชีที่ต้องการจะแก้ไขในวงกลมที่ 1 กดแก้ไขในวงกลมที่ 2 และ 3 ตามภาพด้านล่าง

2.ใส่หมวดบัญชี ให้ผังบัญชีในวงกลมที่ 4 และทำการกดบันทึกในวงกลมที่ 5 เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ :heart_eyes: