โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ในเวอร์ ชั่น 18.04 trcloud สามารถยิงขายสินค้าได้โดยไม่ต้องคีย์ ได้นะ

enterprise-edition
pro-edition

(Gibtr Kwon) #1

1ต้องเพิ่มบาร์โค๊ดให้สินค้าตอนขาย ก่อนใส่ ราคา ตอนขาย หน่วยให้ครบ

2.เปิดบิลขาย เราสามารถ ยิงขาย ได้เลย