โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

คลังสินค้า


เกี่ยวกับหมวด คลังสินค้า (1)
ทำการซื้อขายสินค้า จะ ต้องทำใบเบิกออก ด้วยหรือป่าว (3)
การทำตั้งค่า bom 2019 (1)
วิธีการเเปลงสินค้า (1)
อัพเดต แล้วจำนวน สินค้า เป็น 0 หรือ ไม่เท่า กับ ยอดแท้จริงทำอย่างไร (2)
การผูก รหัส บัญชี กับ ตัวสินค้า (1)
การนำเข้ารายการสินค้า ด้วย IMPORT [Mini] (1)
การตั้งหน่วยนับ หรือ หน่วยคู่ขนานให้สินค้า (1)
[solved] สินค้าเยอะๆๆๆจะลบยังไง (3)
การสร้างใบย้ายสินค้า (1)
การสร้างใบแปลงสินค้า ใน โปรแกรมบัญชี trcloud (2)
สร้างสินค้าเป็นประเภท lot แล้วใช้งานเช่นไร (1)
การคำนวน Average Cost Calculation (1)
การสร้างใบรับสินค้า (1)