โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การลงบัญชี


เกี่ยวกับหมวด การลงบัญชี (1)
จะยกยอดที่ปิด บช มาเข้า trcloud ยังไงดีคะ (5)
การผูกบัญชีกับ sku (1)
วิธีการลงบัญชีเมื่อขายสินค้า (เงินสด) (1)
รบกวนสอบถามข้อมูลการลงบัญชีค่ะ (2)
อยากทราบวิธีการออกเอกสาร และ ตั้งสูตรสำหรับธุรกิจบริการค่ะ (2)
การบันทึกบัญชี เมื่อออกใบกำกับภาษีหลังจากใบแจ้งหนี้ จะต้องทำการบันทึกบัญชีอย่างไร (1)
จ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยเงินสด มีหัก ณ ที่จ่าย (1)
วิธีการลงบัญชีเมื่อขายสินค้า - เงินสด (1)