โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

สินทรัพย์


เกี่ยวกับหมวด สินทรัพย์ (1)
การคิดค่าเสื่อม สินทรัพย์ในระบบ trcloud คิดยังไง แบบไหน คะ (2)
การคิดค่าเสื่อมราคา (5)
ขั้นตอน การสร้างรายการสินทรัพย์ (1)